Hỏi đáp về BHXH

In

Hỏi?
Công ty TNHH Dịch vụ Sài Thành, 30 Lê Quý Đôn, Quận 3 xin hỏi Quý Cơ quan một vấn đề như sau: Nhân viên bảo vệ của Công ty trực vào các ngày Lễ, Tết thì được trả tiền trực như thế nào, có phải là 300% lương không? Chúng tôi có được thông tin là Sở Lao động- Thương binh Xã hội tỉnh Phú Yên trả lời việc nhân viên bảo vệ trực vào các ngày Lễ, Tết như sau: chỉ được trả 200% lương, còn nhân viên trực tiếp sản xuất như may mặc công nghiệp, giày da, ... thì mới được trả 300%. Như vậy Sở Lao động - TBXH tỉnh Phú Yên trả lời có đúng không? Xin chân thành cảm ơn.  [06/21/2010]
Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương thì người lao động làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm như sau:
+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
+ Vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại điều 72 của Bộ Luật lao động, ít nhất bằng 200%;
+ Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương quy định tại các điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật lao động, ít nhất bằng 300%.
Đối chiếu theo quy định, trường hợp công ty thỏa thuận với người lao động đi làm vào ngày lễ và bố trí cho nghỉ bù vào ngày khác thì chỉ trả phần chênh lệch là 200% tiền lương tiền công của công việc đang làm.

Hỏi?
Kính gởi: BHXH TP.HCM Công ty tôi ký HĐLĐ với NLĐ mức lương như sau: -Lương cơ bản : 2.000.000đ -Các loại phụ cấp : 3.000.000đ Xin vui lòng cho hỏi về mức lương áp dụng để đóng BHXH dựa trên mức lương cơ bản hay trên tổng thu nhập thục tế Xin trân trọng kính chào  [06/16/2010]
Căn cứ khoản 2 điều 94 Luật BHXH thì đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức tiền lương, tiền công ghi trong Hợp đồng lao động. Cụ thể trong trường hợp trên mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN lương căn bản và các loại phụ cấp là 5.000.000 đồng.