Chào mừng bạn đến với Công Ty Tư Vấn Thuế - Kế Toán Phương Dung
ad_vnpt_giua

Phần mềm kế toán

PDF.InEmail

Phần mềm kế toán VIVAT 2011

1a2VIVAT Accounting 2011 là phần mềm kế toán được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp. Với nhiều tính năng mạnh mẽ và dễ sử dụng VIVAT Accounting 2011 ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn cho mục tiêu điện toán hóa bộ máy kế toán và quản lý doanh nghiệp:

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, các màn hình nhập liệu hoàn toàn bằng tiếng Việt, được thiết kế gần gũi với các biểu mẫu chứng từ thực tế

- Cho phép người dùng tự xây dựng những bút toán (nghiệp vụ) mẫu giúp cho quá trình nhập liệu nhanh chóng và chính xác hơn

- Tìm kiếm, chỉnh sửa số liệu, in báo cáo một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tự động kết nối và gửi báo cáo qua email hoặc chuyển đổi qua các định dạng phổ biến như Excel, HTML, Word, …

- Hỗ trợ đa nguyên tệ, đa ngôn ngữ và đa người dùng

- Mở và mềm dẻo: người dùng có khả năng sửa đổi các thiết lập để tạo ra các loại bảng kê và báo cáo phù hợp với các yêu cầu thay đổi liên tục của các cơ quan chức năng, hay tự tạo ra các báo cáo quản trị nhằm phân tích các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

VỐN BẰNG TIỀN ( TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG)

- Hỗ trợ đa nguyên tệ: cho phép nhập các bút toán bằng nhiều nguyên tệ khác nhau và hỗ trợ nhiều tỷ giá. Việc xử lý chênh lệch tỷ giá được thực hiện tự động

- Quản lý toàn bộ quá trình thu chi gồm: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển và tiền vay.

- Tiền gửi được theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng bằng mã ngân hàng và mã tài khoản ngân hàng (do ngân hàng cấp).

- Tiền vay được theo dõi chi tiết theo từng khế uớc, từng ngân hàng, từng loại tiền

- Hỗ trợ hạch toán tiền đang chuyển và các bút toán đặc biệt (đổi tiền, chuyển khoản, ...) trong các tài khoản thuộc nhóm vốn bằng tiền

- Cho phép thiết lập dự toán và kế hoạch thu chi

- Cung cấp nhiều báo cáo cần thiết cho việc quản lý quỹ tiền mặt, tiền gủi ngân hàng, v.v.

CÔNG NỢ (PHẢI THU, PHẢI TRẢ)

- Phương thức quản lý công nợ: quản lý theo nhiều chiều bao gồm đối tượng, tài khoản, khoản mục, loại nguyên tệ gốc chi tiết theo từng hóa đơn, hợp đồng, v.v.

- Hỗ trợ xử lý chênh lệch tỷ giá tự động trong thanh toán và cuối kỳ

- Giải trừ công nợ: giải trừ giữa hoá đơn bán hàng và chứng từ thanh toán có nguyên tệ khác nhau và thuộc các kỳ kế toán khác nhau

- Hỗ trợ giải trừ tự động (xuất trước – thu trước, đến hạn trước – thu trước)

- Quản lý hạn mức nợ, điều khoản thanh toán

- Tính lãi cho các khoản nợ quá hạn và khoản thưởng cho khách hàng thanh toán sớm

- Quản lý tuổi nợ: cho phép người dùng định nghĩa thang tuổi nợ để phân loại công nợ phải thu

- Đối chiếu công nợ, thư nhắc nợ

MUA HÀNG

- Đáp ứng tất cả các nhu cầu quản lý về mua hàng như thuế VAT đầu vào, phân bổ chi phí mua hàng và các trường hợp mua hàng: trong nước, nhập khẩu, v.v.

- Kế thừa thông tin từ phân hệ xử lý đơn hàng

- Người dùng tự thiết lập định khoản cho những phương thức mua hàng khác nhau

- Tự động tạo phiếu nhập kho từ hóa đơn mua hàng

- Phân tích mua hàng theo nhiều tiêu chí: mặt hàng, nhà cung cấp, hãng sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, khu vực, v.v.

BÁN HÀNG

- Đáp ứng tất cả các nhu cầu quản lý về bán hàng và phương thức bán hàng như: bán nội địa, xuất khẩu, xuất bán trực tiếp hay qua đại lý, v.v.

- Kế thừa thông tin từ phân hệ xử lý đơn hàng

- Người dùng tự thiết lập định khoản cho những phương thức bán hàng khác nhau

- Kiểm soát hạn mức tín dụng, hàng tồn kho: kiểm soát công nợ hiện tại của khách hàng cũng như lượng hàng tồn kho để quyết định bán hàng và xuất kho

- Tự động tạo phiếu xuất kho từ hóa đơn bán hàng

- Phân tích bán hàng theo nhiều tiêu chí: mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhóm khách hàng, khu vực, v.v.

TỒN KHO

- Quản lý hàng tồn kho theo nhiều chiều như: mã hàng, kho hàng, tài khoản và đơn vị tính, v.v.

- Không hạn chế số lượng kho hàng và mã hàng

- Mã hàng có thể tạo tự động hoặc thủ công

- Chiều dài mã do người dùng định nghĩa

- Quản lý theo lô và hạn sử dụng

- Hạn mức tồn kho tối đa, tối thiểu và mức đặt hàng lại ở một kho hoặc tất cả các kho

- Nhiều phương pháp tính giá hàng tồn kho

- Xuất nhập kho theo bộ, theo hạn mức, lệnh sản xuất, v.v.

- Theo dõi hàng bảo hành, hàng cho mượn, trưng bày

- Phân tích tồn kho theo các chỉ tiêu phân tích

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

- Quản lý chi tiết tài sản từ khi hình thành cho đến khi kết thúc

- Nhiều phương pháp khấu hao: Đường thẳng, khấu hao nhanh, khấu hao sản lượng

- Tự động tính và phân bổ chi phí khấu hao vào các tài khoản, đối tượng và khoản mục liên quan

- Hỗ trợ theo dõi khấu hao theo nhiều nguồn hình thành: vốn tự có, vốn vay, vốn liên doanh, vốn góp, v.v.

- Cung cấp nhiều báo cáo: sổ chi tiết tài sản, thẻ tài sản, báo cáo khấu hao, v.v.

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

- Nhiều phương pháp phân bổ

- Quản lý theo bộ phận sử dụng

- Tự động tính và phân bổ chi phí

GIÁ THÀNH

Đây là phân hệ đặc sắc nhất của VIVATâ-ERP. Đáp ứng nhu cầu quản lý sản xuất và tính giá thành cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực: sản xuất, xây dựng, dịch vụ, v.v.

BỘ HỆ SỐ VÀ BỘ ĐỊNH MỨC

- Có thể thiết lập nhiều bộ hệ số phân bổ

- Bộ định mức sản phẩm (Bill Of Material - BOM) chi tiết cho từng yếu tố chi phí: nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất chung

PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT

- Mỗi loại chi phí sản xuất có thể được phân chia thành 10 nhóm khác nhau

- Mỗi nhóm chi phí có thể được phân bổ theo một phương pháp khác nhau

ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ

- Tự động nhận các bút toán liên quan đến chi phí sản xuất từ phân hệ “Kế toán và Phân tích quản trị”

- Cung cấp danh mục tập hợp chi phí đa dạng như: phân xưởng, đơn hàng, công đoạn sản xuất hay nhóm sản phẩm, v.v.

- Phương pháp tập hợp chi phí đa dạng, có thể định nghĩa cách thức tập hợp chi phí theo đối tượng, tài khoản, khoản mục, v.v. và hỗ trợ các phương pháp chia, tách chi phí linh hoại

ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH

- Tính giá thành linh động: có thể tính giá thành theo thành phẩm hay bán thành phẩm, phế phẩm, sản phẩm hỏng, sản phẩm phụ, v.v.

- Kỳ tính giá thành có thể độc lập với kỳ kế toán

- Hỗ trợ nhiều phương pháp xác định chi phí dở dang cuối kỳ: nguyên vật liệu trực tiếp, ước lượng hoàn thành tương đương, định mức, v.v.

PHƯƠNG PHÁP PHÂN BỔ CHI PHÍ, TÍNH GIÁ THÀNH

- Cung cấp các phương pháp phân bổ chi phí sản xuất rất linh động cho từng loại chi phí như: trực tiếp, định mức, hệ số, kết hợp trực tiếp với hệ số, v.v.

- Thống kê sản xuất chi tiết theo từng loại: thành phẩm, bán thành phẩm, phế phẩm, sản phẩm hỏng hay sản phẩm phụ, v.v.

- Tự động tính giá thành từ những yếu tố trên

- Cho phép lập các báo cáo chi tiết về giá thành theo kỳ sản xuất, theo tháng, quý hay niên độ kế toán. Các báo cáo so sánh phân tích về giá thành

- Ứng dụng rộng rãi cho các ngành nghề khác nhau: dệt may, xây dựng, cơ khí, dược phẩm, điện tử, v.v.

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

- Lập lệnh sản xuất

- Theo dõi tiến độ sản xuất theo lệnh sản xuất, đơn hàng, ... ở nhiều công đoạn sản xuất

- So sánh giá thành thực tế với giá thành định mức theo từng yếu tố chi phí

- Tự động tính dự toán vật tư cho sản xuất

- Hỗ trợ lên kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu

TỔNG HỢP

- Hệ thống tài khoản linh hoạt: cho phép người dùng tự khai báo tài khoản

- Cho phép hạch toán nhiều nợ nhiều có

- Cho phép nhập các bút toán đặc biệt: cấn trừ công nợ giữa các đối tượng, chuyển công nợ, v.v.

- Kế thừa các bút toán nhập trước đó nhanh chóng, dễ dàng

- Cho phép định nghĩa các bút toán phân bổ và tự động phân bổ

- Cho phép định nghĩa các bút toán kết chuyển và tự động kết chuyển

- In sổ chi tiết, tổng hợp theo nhiều hình thức ghi sổ

- Thiết lập báo cáo: người dùng có thể tự thiết lập các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị theo nhu cầu quản lý

- Tự động lập các bảng kê thuế GTGT

PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

- Hệ thống mã phân tích động và do người dùng khai báo

- Có 5 loại mã phân tích: mã phân tích nghiệp vụ, mã phân tích mặt hàng, mã phân tích đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, ...), mã phân tích tài sản và mã phân tích tài khoản

- Cho phép người dùng phân tích các nghiệp vụ phát sinh theo nhiều tiêu chí: yếu tố chi phí theo phòng ban; doanh số theo vùng, khu vực; công nợ theo khu vực, đối tượng, hợp đồng, hóa đơn, ...; tài sản theo từng nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, ...; báo cáo tài chính theo nhiều hệ thống tài khoản, v.v.

- Hệ thống báo cáo quản trị do người dùng định nghĩa: phân tích theo chiều ngang, dọc, ..., phù hợp từng yêu cầu quản lý

- Ứng dụng rộng: phân tích doanh thu, chi phí, lãi lỗ, tồn kho, công nợ, v.v.

 

free counters

TIN TỨC

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kinh Doanh 1 Tư vấn 1
Kinh Doanh 2 Tư vấn 2
Kinh Doanh 3 Tư vấn 3
Tổng hợp
SUPPORT1

HÌNH ẢNH CÔNG TY

DSCF0263

VIDEO NỔI BẬT

CHỨNG KHOÁN


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

  Tỷ Giá  VNĐ

QUẢNG CÁO PHẢI

LOGO ĐỐI TÁC

BI_BI_THIEN_NGA_0310066392-01 MOI-TRUONG-XANH_0308321729 BI_BI_THANH_VAN_0310066353-01 logoDBV.com 0310362722_THANH-LOI-VIET-NAM BINH-PHU_0310186040 0310157120_PHUONG-NAM logo_gia_tuan
THANH_TRIEU__0310777124-01 logo_tien_loc logo_trung_thanh_moi logo LOGO_AE logo_lien_phat logo_kemy logo_minh_thai logo_sao_vang logo_trung_thanh logo_gia_nga logo_an_phu_quy logo_interco logo_moi_truong_sai_gon logo_thien_an logo_thinh_my logo_tuan_anh logo_thien_long LogoKhoaViet logo_hoang_quan logo_viet_vuong logo_phu_vinh logo_thanh_nguyen logo_giac_ngo logo_y_thien_dang logo-vdc logo_vnpt1 LOGO_BIGON Logo_Hop_Thanh_Danh1 logo_namkhang logo_phamvo logo_tien_gia_dat logo_VANHUNGPHAT logo_dco